อุซเบกิสถาน

อุซเบกิสถาน Name: อุซเบกิสถาน
Short Name: UZB
Signature Name: หมาป่าสีขาว
Est Year: 1928
Country: อุซเบกิสถาน
Location: -
Web Site: http://www.the-uff.com/