ไอ้นี่มีของ : ชยธร เทพสุวรรณวร “เด็กปั้นบียู จับตาไว้อนาคตไกลแน่”