รัสเซีย VS ซาอุดิอาระเบีย

14/06/2018
รัสเซีย
5 : 0 FT
14/06/2018
ซาอุดิอาระเบีย