เนิร์นแบร์ก

เนิร์นแบร์ก Name: เนิร์นแบร์ก
Short Name: The Glorious
Signature Name: The Glorious
Est Year: 1900
Country: เยอรมนี
Location: -
Web Site: -