เติร์กเมนิสถาน

เติร์กเมนิสถาน Name: เติร์กเมนิสถาน
Short Name: TKM
Signature Name: มนุษย์เขียว
Est Year: 1992
Country: เติร์กเมนิสถาน
Location: -
Web Site: -