เกาหลีเหนือ

เกาหลีเหนือ Name: เกาหลีเหนือ
Short Name: PRK
Signature Name: โสมแดง
Est Year: -
Country: เกาหลีเหนือ
Location: -
Web Site: -