แร็งส์

แร็งส์ Name: แร็งส์
Short Name: SR
Signature Name: แร็งส์
Est Year: 1931
Country: ฝรั่งเศส
Location: -
Web Site: http://www.stade-de-reims.com/