คิโรน่า

คิโรน่า Name: คิโรน่า
Short Name: GIR
Signature Name: คิโรน่า
Est Year: 1930
Country: สเปน
Location: คิโรน่า, สเปน
Web Site: http://www.gironafc.cat/