ก็อง

ก็อง Name: ก็อง
Short Name: SMC
Signature Name: ก็อง
Est Year: 1913
Country: ฝรั่งเศส
Location: -
Web Site: -