ซาอุดิอาระเบีย

ซาอุดิอาระเบีย Name: ซาอุดิอาระเบีย
Short Name: KSA
Signature Name: เศรษฐีน้ำมัน
Est Year: -
Country: ซาอุดีอาระเบีย
Location: -
Web Site: -