พัทยา ยูไนเต็ต

พัทยา ยูไนเต็ต Name: พัทยา ยูไนเต็ต
Short Name: PTYUTD
Signature Name: โลมาน้ำเงิน
Est Year: 1989
Country: ไทย
Location: -
Web Site: http://www.ptyutd.com