รัตนากร ใหม่คามิ “กลางรับพันธุ์แกร่ง ของดีบุรีรัมย์”