ดูให้แตก EP2 : “เป็นอิหยัง?? อังกฤษถึงสมควรได้แชมป์โลกปีนี้!!”