ข้างสนามเขาบอกมา EP.6: “เก็บตกหลังไทยยำติมอร์ 7-0”