ข้างสนามเขาบอกมา EP.3 : “ไม่ชนะแล้วไง ในเมื่อหัวใจยังเป็นบีจี”