ข้างสนามเขาบอกมา EP.2 : “ผิดหวังก็ไม่เป็นไร เพราะใจยังเชียร์เทโร”