ข้างสนามเขาบอกมา EP.1 : “ถึงเมืองทองแพ้…แต่ก็ยังเชียร์”